Pellet, brykiet, biomasa

Pellet

Oferujemy własnej produkcji pelet drzewny powstały ze sprasowania pod wysokim ciśnieniem sosnowych trocin, wiórów i zrębków sosnowych.

Parametry:

6 mm
kaloryczność: 17,5-18,5 GJ
zawartość popiołu: 0,3-0,5
wilgotność: 7 %

Pelet pakowany jest w worki po ok. 15kg. Sprzedawany na sztuki lub też na paletach po 67 worków na palecie.

Oferujemy również inne odpady powstałe przy przerobie sosnowego surowca drzewnego. Mogą być one wykorzystywane w produkcji przemysłowej np. w produkcji płyt drewnopochodnych, jak również na cele energetyczne jako nośnik energii, w rolnictwie, ogrodnictwie (np. kora) oraz do przerobu przez wytwórców np. galanterii drzewnej.

Brykiet z trocin

Są to suche trociny sosnowe prasowane w kostki. Brykiet z trocin sprzedawany jest w 20kg workach.

Oferujemy również inne odpady powstałe przy przerobie sosnowego surowca drzewnego. Mogą być one wykorzystywane w produkcji przemysłowej np. w produkcji płyt drewnopochodnych, jak również na cele energetyczne jako nośnik energii, w rolnictwie, ogrodnictwie (np. kora) oraz do przerobu przez wytwórców np. galanterii drzewnej.

Biomasa

Jest to mokra kora sosnowa zmieszana z wiórami sosnowymi. Biomasa sprzedawana jest w metrach przestrzennych.

Oferujemy również inne odpady powstałe przy przerobie sosnowego surowca drzewnego. Mogą być one wykorzystywane w produkcji przemysłowej np. w produkcji płyt drewnopochodnych, jak również na cele energetyczne jako nośnik energii, w rolnictwie, ogrodnictwie (np. kora) oraz do przerobu przez wytwórców np. galanterii drzewnej.